Alenka Ušaj,
dipl. fizioterapevtka,
Bownova terapevtka, Cyriax terapevt.

-Diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo (1996).
– Zaključila tečaj PNF I., II., III. z izpitom (2009).
– Pridobila certifikat za Bownovo terapijo (2011).
– Pridobila licenco za izvajanje Thera-Suit terapije I. (2013) in II. (2014).
– Pridobila licenco za izvajanje vadbe SMS (2014).
– Opravila tečaj Manualne terapije miofascilanih prožilnih točk: MPT I.(2010), MPT II. (2013), MPT III. z izpitom (2016).
– Opravila tečaj Mulligan koncepta A+B+C (2015). 
– Inštruktor Nirvana vadbe (2015). 
– Opravila tečaj Ortopedske Medicine Cyriax z izpitom (2018).
– Tečaj Rehabilitacijskega treninga (2018).
– Pridobila Certifikat za svetovalca za svetlobno in barvno terapijo: Bioptron Pro1 Medical (2017).
– Opravila tečaj OMT: Instrumental Assisted Soft Tissue Manipulation (2018).
– Opravila tečaj z izpitom: Fascial Distorsion Model (po Typaldosu, 2019).
– Pridobljena licenca iz Ministrstva za Zdravje, za opravljanje zdravilske dejavnosti: Bownova terapija: št. 1613-42/2013-4 iz dne 13.10.2017.
– Pridobljeno dovoljenje za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti iz Ministrstva za Zdravje: št.0142-66/2016/19 iz dne 3.1.2019.

  • Ostali najnovejši seminarji in izobraževanja:

– Udeležba na kongresih Bownovih terapevtov (2017, 2018).
– Delavnice: Te-car terapija (2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
– Udeležba na strokovnih izpopolnjevanih za mentorje študentom zdravstvenih fakultet (2017, 2018, 2019).
– Delavnica TPO z uporabo AED (2018).
– Strokovno izpopolnjevanje: Zakonodaja v zdravstvu; Preprečevanje okužb v fizioterapevtski dejavnosti (2018).

Sodelovanje z:
– Ljudsko Univerzo Ajdovščina in Nova Gorica pri nacionalnih projektih.
– MIC Nova Gorica pri nacionalnih projektih.
– Obrtno Zbornico Ajdovščina in Nova Gorica.
– Območnimi podjetji: Velting d.o.o., Pigal d.o.o., Tekstina d.d..
– Zdravniki in specialisti fiziatrije v območnih ZD.
– Nogometnim klubom Primorje Ajdovščina: moška in ženska liga.
– Rokometnim klubom Ajdovščina: moška in ženska liga.
– Zavarovalnico Vzajemna in Zavarovalnico Triglav.

Kontaktirajte me


    Pri nas poskrbimo za Vaše boljše počutje, pomagamo pri zmanjševanju različnih bolečin in hitrejši rehabilitaciji po poškodbah ali bolezni.

    Najdete nas v Ajdovščini  v Zavodu za šport – na Policah, na Cesti 5. maja 14, v 1.nad. 

    URNIK je po predhodnem dogovoru, naročite se po telefonu: 040830862 ali e-mailu: fizioterapija.alenka@gmail.com.